Doorgaan naar artikel

🚨 LAATSTE DAG TOT -70% KORTING 🚨

Winkelwagen

Jouw Winkelwagen is leeg

Dit document bevat alle wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Mano online winkel. Bent u op zoek naar eenvoudige en beknopte informatie? Wij nodigen u uit om onze pagina ' Veel gestelde vragen ' te raadplegen. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze online klantenservice via webshop@ronti.be.


1. Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen het gebruik van de website van het merk Mano van de firma Redisco SRL, met ondernemingsnummer 0411.551.895 en met maatschappelijke zetel te Marguerite Bervoetsstraat 94, 1190 Brussel (hierna "de verkoper"). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst via de Mano online winkel op www.pronti.be.

De Redisco SRL-website is gemaakt in opdracht van de verkoper, die deze beheert. Gebruikers kunnen de op de site beschikbare informatie gratis raadplegen en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Elke persoon die een bestelling plaatst op de website (hierna "de klant") bevestigt door zijn bestelling zowel zijn hoedanigheid van natuurlijke persoon als zijn rechtsbevoegdheid.

Elke handelingsonbekwame persoon moet worden vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze laatste is eveneens gebonden aan deze algemene verkoopvoorwaarden en dient persoonlijk de bestelbon in te vullen of de handelingsonbekwame hiertoe uitdrukkelijk te machtigen. In dit verband zijn de bepalingen van art. "bescherming van de persoonlijke levenssfeer" hieronder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens blijven onverkort van toepassing.

Het plaatsen van een bestelling houdt de uitdrukkelijke aanvaarding in van deze algemene verkoopvoorwaarden en brengt een betalingsverplichting met zich mee. De algemene verkoopvoorwaarden worden op de website gepubliceerd en samen met de bevestiging van de bestelling verzonden. De aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden is een verplichte voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling. Iedereen die een bestelling plaatst, verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de verkoper en deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar en te raadplegen via de website. Elke bestelling is onderworpen aan de geldende algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op het moment van de bestelling op de website en in de orderbevestiging, met uitsluiting van eventuele oudere of recentere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Aspecten die niet uitdrukkelijk in deze algemene verkoopvoorwaarden worden gedefinieerd, worden beheerst door de bepalingen van het Belgisch recht. Het feit dat de Klant deze voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft kunnen lezen, doet op geen enkele manier af aan de geldigheid ervan.

2. Bieden en bestellen

Alle bestellingen moeten gebeuren via de website www.pronti.be.

Bestellingen op de website worden beschouwd als bestellingen geplaatst voor niet-professionele doeleinden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek van economisch recht, overeenkomstig de wet van 21 december 2013 tot invoeging van titel VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van wet en tot invoeging de definities specifiek voor Boek VI, en de bepalingen voor de toepassing van de wet specifiek voor Boek VI, in Boeken I en XV van het Wetboek van Economisch Recht, (BS van 30 december 2013; err., BS van 20 januari 2014, err., MB van 18 maart 2014, err., MB van 24 maart 2014). Handelaars die voor professionele doeleinden een bestelling willen plaatsen, dienen indien nodig contact op te nemen met de klantendienst.

De verkoper verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en in overeenstemming met de beperkingen uiteengezet in deze voorwaarden. Een online bestelling kan pas in behandeling worden genomen als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd conform paragraaf 'Handtekening en bewijs'.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstige vermoedens van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstige vermoedens van onaanvaardbare commerciële doeleinden voor de verkoper of in geval van uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

De bestelling is pas definitief na aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, prijzen en beschrijving van het aanbod. In geval van vragen over het aanbod kan de klant contact opnemen met de online klantenservice voor aanvullende informatie, via het contactformulier dat beschikbaar is in de rubriek "Contact". Bij vragen na de bestelling kan de klant per e-mail contact met ons opnemen via het adres webshop@pronti.be. Alle vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De prijzen zijn de prijzen zoals aangegeven op de website op het moment van de bestelling. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Voor leveringen aan onze winkels in België of voor bestellingen vanaf € 50 in België zijn de prijzen inclusief leveringskosten. De kosten van verzending naar uw huis of naar een afhaalpunt in België (voor bestellingen van minder dan € 50) of naar andere landen worden aangegeven bij de bestelling vóór de definitieve validatie. Het is dan nog mogelijk om de bestelling te annuleren.

De betaling dient te gebeuren vóór de levering en met één van de betaalmethodes die op de site worden aangeboden, namelijk: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, Belfius online, ING HomePay of KBC online.

Momenteel is het nog niet mogelijk om te betalen met cadeaubonnen, kortingsbonnen of aankoopbonnen uitgegeven door een van onze winkels in België.

4. Orderbevestiging

Wanneer voornoemde betaling door het systeem is geaccepteerd, bevestigt de verkoper de bestelling per e-mail.

5. Levering

Levering is mogelijk in alle landen van de Europese Unie tegen de bijbehorende verzendkosten.

De levering van de bestelde artikelen gebeurt in België

  • hetzij via Bpost naar het door de klant opgegeven adres
  • ofwel via Bpost door af te halen in een afhaalpunt
  • ofwel door afhaling bij een Bpost 
  • of door terugtrekking uit een Mano-winkel naar keuze.

In andere landen vindt de levering plaats op het door de klant opgegeven adres. De levertijd varieert afhankelijk van de gekozen bezorgmethode.

Behalve in het geval van levering aan een Pronti-winkel in België of een bestelling voor een bedrag van minstens € 50 in België, zijn de leveringskosten ten laste van de klant. Een overzicht van de verzendkosten in België en naar andere landen wordt gegeven op het moment van de bestelling, afhankelijk van het aantal bestelde artikelen en de plaats en wijze van levering.

Indien de klant kiest voor levering op een adres, een Bpost-afhaalpunt of een Bpost 24/7 pakketverdeler, wordt er een e-mail gestuurd wanneer de levering aan Bpost is toevertrouwd. Het bevat een link gekoppeld aan een nummer waarmee de klant de zending kan volgen met behulp van de trackingtool van Bpost. Vervolgens ontvangt de klant een e-mail wanneer de zending is aangekomen op het afhaalpunt van zijn keuze.

Als de klant kiest voor levering in een Pronti-winkel, ontvangt hij een ontvangstbevestiging per e-mail zodra de zending is aangekomen in de winkel van zijn keuze.

De leveringstermijn gaat in na ontvangst van de betaling. Er wordt gestreefd naar de kortste levertijd. De levertijd bedraagt ​​minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen vanaf ontvangst van betaling voor leveringen in België en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen voor overige landen. De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen of storingen in de levering die te wijten zijn aan de vervoerder.

6. Retourneren

Overeenkomstig de artikelen VI 47-52 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst te herroepen zonder zijn beslissing te moeten verantwoorden en zonder andere kosten.

Elk artikel dat is besteld en waarvoor levering in de winkel is geselecteerd, kan binnen 14 kalenderdagen worden geretourneerd naar de Mano-winkel waar het is geleverd. Het artikel moet in de originele doos en in de originele verzenddoos met het retourformulier naar de winkel worden teruggestuurd.

Voor zendingen die niet in de winkel worden afgeleverd maar op een door de klant gekozen adres of bij een Bpost-afhaalpunt of via de Cubee-pakketverdeler, moet de klant het artikel op zijn kosten terugsturen via Bpost of via een tussenpersoon van een vervoerder naar keuze , binnen 14 kalenderdagen. In dit geval moet het artikel in de originele doos, met het retourformulier, in de originele verzenddoos worden geretourneerd naar het volgende retouradres:

Redisco SRL c/o Mano Shoes
Avenue de la Belle Provincie 31
1420 BRAINE-L'ALLEUD

Voor alle andere retourmethoden zijn alle kosten voor rekening van de klant zelf. Ook bij retourzendingen vanuit het buitenland zijn de kosten voor rekening van de klant.

De retourzending wordt in ieder geval alleen geaccepteerd als het artikel niet bevuild, beschadigd of gedragen is en in de originele verpakking zit. De schoenen mogen alleen binnenshuis en op een schone ondergrond gepast worden.
Naast eventuele verzendkosten brengt het retourneren geen kosten of vergoeding met zich mee.

Na verwerking van de retourzending en als aan de retourvoorwaarden is voldaan, zal de verkoper de klant terugbetalen met dezelfde betaalmethode die is gebruikt bij de bestelling.

7. Garantie

Elk probleem of defect in verband met de levering van een artikel, elke schade of elk kwaliteitsgebrek moet binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk per aangetekend schrijven worden gemeld op het volgende adres: Redisco SRL, Marguerite Bervoetsstraat 94, B-1190 Brussel , of per e-mail op het adres webshop@pronti.be .

In overleg met de opdrachtgever wordt naar een oplossing gezocht. Als de levering aan de verkoper moet worden teruggestuurd, moet deze zending voldoen aan de voorwaarden die zijn gedefinieerd in de paragraaf "Retourneren". In dit geval zijn de verzendkosten vanuit België ten laste van de verkoper, na akkoord van de klantendienst, op basis van het geconstateerde gebrek. Voor zendingen vanuit andere landen zijn de kosten voor rekening van de klant.

De verkoper biedt de wettelijke garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk in geval van overmacht, ongeval, verkeerd gebruik of onjuiste behandeling van een artikel door de klant.

Artikelen met een erkend defect worden gratis vervangen of gerepareerd. Als de kosten van een reparatie onevenredig zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor om het artikel te vervangen of om te ruilen voor een gelijkwaardig artikel.

8. Handtekening en bewijs

De cliënt aanvaardt elektronisch bewijsmateriaal.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid van alle door de klant doorgegeven gegevens berust uitsluitend bij de klant zelf.

De klant dient bij zijn eerste online bestelling een registratieprocedure te volgen. Daarna hoeft hij alleen maar in te loggen om een ​​nieuwe bestelling te kunnen plaatsen.

De definitieve bevestiging van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding van de bestelling tegen de aangegeven prijs, alsook de aanvaarding van de algemene voorwaarden en de voorwaarden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De validatie door de klant staat gelijk aan de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website

De website van de Verkoper is bedoeld om de Klant algemene informatie te verstrekken met betrekking tot de producten en activiteiten van de Verkoper. Met betrekking tot de toegang, de bestelprocedure, de levering of andere diensten is de verkoper slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

De verkoper kan op elk moment de werking van de site geheel of gedeeltelijk schorsen of onderbreken voor onderhoud, actualisering of om welke reden dan ook, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, een eventuele panne van het systeem, het binnendringen van derden of een virus, noch voor enige informatie die daar wordt geplaatst of verwerkt door derden of door enig feit die kunnen voortvloeien uit een geval van overmacht.

10. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Redisco SRL (Redisco) neemt de bescherming van uw privacy en uw rechten op uw persoonsgegevens zeer serieus. Elke keer dat u deze website gebruikt, bent u gebonden aan deze privacyverklaring.

Elke bestelling vereist de uitdrukkelijke aanvaarding van onze privacyverklaring.

11. Intellectueel eigendom

Alles wat de site van de verkoper vormt, inclusief de gebruikte technologie, is het exclusieve eigendom van de verkoper en wordt beschermd door het auteursrecht. Gebruikers met een eigen website die, zelfs voor puur persoonlijk gebruik, een automatische link willen installeren tussen hun eigen site en de homepage van de site van de verkoper, moeten hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper vragen.

12. Jurisdictie en toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel en, in voorkomend geval, van het Hof van Beroep van Brussel.

GRATIS LEVERING

Gratis levering vanaf 29.95€. Bestelling geleverd in 1 tot 2 werkdagen.